Tjänster

Tjänsteutbud

På vår firma, Valö Gräv och Fix, så kan man både få hjälp inom bygg, entreprenad och djurstängsling. Vi åtar oss många jobb som handlar om att skapa inhägnader för hundar, getter eller andra djurarter. Inom entreprenad, så åtar vi oss de flesta jobb. Vi anlitas både för små jobb och för jobb som är mer komplexa och som kräver mer tid och energi att slutföra. Oavsett vilken typ av jobb som du är intresserad av att få hjälp med, så är vi till för dig och vi hjälper alltid alla tills de verkligen inte vill ha mera hjälp av oss.